emSzmal 3 & Wise

Import transakcji i sald z kont Wise do aplikacji emSzmal

Na tej stronie znajdziesz instrukcję aktywacji dostępu do API serwisu Wise w aplikacji emSzmal 3.

Zaloguj się na swoje konto i przejdź do ustawień ("Settings").
Przejdź do sekcji "API tokens", następnie kliknij przycisk "Add new token".
Nadaj nazwę tokenowi dostępu (np. "emSzmal 3"). Ustaw tryb tylko do odczytu (read only).
Kliknij przycisk "Create token".
Dane niezbędne do logowania w aplikacji emSzmal 3 to "API key" i adres e-mail przypisany do konta.

Uwaga: gdy na zakładce "Manage your public keys" włączono silne uwierzytelnianie (SCA), to wymagana jest dodatkowa konfiguracja klucza publicznego.
Aby wyłączyć silne uwierzytelnianie, kliknij przycisk "Turn off SCA".

Przejdź do sekcji "API tokens", następnie kliknij przycisk "Manage public keys"->"Add new key".
Nadaj nazwę kluczowi dostępu (np. "emSzmal 3").
Wgraj poniższy klucz publiczny RSA.
Kliknij przycisk "Add key".

Klucz publiczny RSA:

Pobierz plik .pem

Aby dowiedzieć się więcej o programie emSzmal 3 przejdź na stronę www.emszmal.pl.