Logowanie do systemu

Wskaż plik database.dat utworzony przez aplikację emSzmal 3.