emSzmal Banking API - uniwersalne API bankowe

Dokumentacja usługi sieciowej

Informacje ogólne

Usługa emSzmal Banking API pozwala na bezpośrednią komunikację z serwisami bankowości internetowej za pośrednictwem zunifikowanego interfejsu webowego.
Zapytania do API przekazywane są przez protokół HTTP(s) w formacie JSON.
Format odpowiedzi (JSON lub XML) zależy od ustawień nagłówka Accept ("application/json" lub "application/xml") zapytania.
Dane przesyłane do / pobierane z usługi nie są utrwalane, ani w żaden sposób przetwarzane.
Cała transmisja danych jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL/TLS.

Ograniczenia dostępu

Z usługi mogą korzystać użytkownicy z wykupioną i ważną (w okresie prawa do bezpłatnych aktualizacji) licencją na oprogramowanie emSzmal 3 PRO, z aktywnymi dodatkami "eCommerce" oraz "Biznes".
W przyszłości dostęp do niej może wymagać spełnienia także innych, dodatkowych warunków.

Sposób komunikacji z API

Punkt dostępowy do usługi

https://web.emszmal.pl/api (produkcyjny)
https://web.emszmal.pl/apidev (testowy)

Przykładowe zapytania i odpowiedzi HTTP(s)

Uwagi

W przypadku wykrycia błędnej autentykacji użytkownika (przy logowania do serwisu banku) następuje automatyczne, czasowe zablokowanie licencji.
Aby zapoznać się z działaniem usługi poproś o udostępnienie testowego klucza licencji.
Listę obsługiwanych serwisów bankowych (parametr ProviderId) można uzyskać drogą emailową.

Wywołanie usługi z użyciem JavaScript (jQuery)

Przykładowy skrypt znajdziesz tutaj.

Wywołanie usługi z użyciem PHP

Nieoficjalny wrapper PHP - autor: Krystian Duma - link.

Ostatnie zmiany w usłudze: